Izdvajamo

 

Dokumentarni film “Tuđa prošlost, ničija budućnost” prati dinamiku borbe za izgradnju spomenika za 102 ubijenu djece grada Prijedora u proteklom ratu, te razvoj novih politika sjećanja na lokalnom nivou u Prijedoru. Prije svega se radi o prijedlogu da se javno promoviše izgradnja novog narativa koji kao okosnicu svog nastajanja uzima Međunarodni dan bijelih traka u organizaciji inicijative "Jer me se tiče".

Nema saudijskog islama, bosanskog islama, turskog islama. Ima jedan Islam koji vrijedi za sve ljude.

Mr. Safet Kuduzović