Izdvajamo

 

SANSKI MOST, 23. jula (FENA) - Članovi Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Udruženja logoraša Sanski Most, zajedno sa mjesnom zajednicom Stari Majdan, danas su prikladnom manifestacijom na lokaciji nekadašnjeg logora, obilježili 31. godišnjicu zločina nad logorašima logora „KRINGS", kod Sanskog Mosta.

U početku agresije na nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu na tvim prostorima, formiran je logor „KRINGS" u radnoj hali tadašnjeg istoimenog preduzeća.

Iz Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini podsjećaju kako je logor funkcionisao u periodu od maja do augusta 1992. godine, a da je njegove torture prošlo od 700 do 1.000 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, koji su u okolnim naseljima oko Starog Majdana i Briševa, prethodno bili izloženi vojnoj agresiji srpskih snaga.

- Logor je najviše poznat po činjenici da su osim stradanja bošnjačkog stanovništva, ovdje završavali i logoraši hrvatske nacionalnosti iz sela Briševo, čija stravična priča o obimu i temeljitosti počinjenog zločina je poznata, iako se iz određenih razloga i interesa, nedovoljno eksponira u političkom životu, navode iz Saveza logoraša.

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini također u kontinuitetu, i bez ikakvih kalkulacija, nastoji institucionalizirati zaštitu logoraša i ostalih žrtava ratne torture na području cijele države, borbom za adekvatna zakonska rješenja.

-Aktuelna zakonska rješenja su takva, da preživjele logoraše ,,štite" na način da im i danas ispostavljaju kazne u vidu „troškova pravobranilaštva RS-a" u hiljadama KM, da i danas oko 100.000 ovih živih svjedoka nemaju zdravstvenu rehabilitaciju ili prvenstvo u zapošljavanju, nemaju nikakvu stvarnu zaštitu i prava niti nakon tri decenije, a mogu, žele i zaslužili su to na području cijele Bosne i Hercegovine svojom žrtvom i svojim 'životnim' ulogom. Zajednička i složna borba, predvođena Savezom logoraša u BiH, je nužna jer i danas na regionalnom i svjetskom planu, neki su i dalje spremni na terorisanje i smrt radi ostvarenja svojih interesa i nedemokratskih ciljeva. Ćutanjem i nečinjenjem, samo doprinosimo širenju tog i takvog zla. Ne budimo samo dobri ljudi koji ništa ne čine, ističu iz Saveza logoraša u BiH.

(FENA) E. F.

29. februara i 1. marta 1992. godine je održan referendum o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, na koji je izašlo oko 64% građana RBiH s pravom glasa i njih 99% je glasalo ZA nezavisnu i suverenu BiH, državu ravnopravnih građana i naroda.