Izdvajamo

 

U subotu, 05.08.2023.godine od 10.00 sati na lokaciji prirodne jame Hrastova Glavica
kod Sanskog Mosta, članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez
logoraša Regije Banja Luka, zajedno sa Udruženjem logoraša Sanski Most, Kozarac i
"Prijedor `92.", će prikladnom manifestacijom obilježiti 31. godišnjicu od zločina
egzekucije logoraša logora Keraterm i Omarska
Na ovaj dan, 1992. godine, pod lažnim izgovorom i obećanjem vođenja na razmjenu 124
logoraša iz prijedorskih logora Keraterm i Omarska, počinjen je zločin nad prirodnom
amom ,Hrastova glavica", u selu Podvidača, kod Sanskog Mosta. Ovaj zločin, njegov
obim i način izvršenja, je još jedan primjer bezdušne egzekucije i planiranog genocida
nad onima koji se nisu uklapali u fašističke okvire zločinaca, koji su zarobljenicima slagali
da ih vode na razmjenu, da bi ih na kraju strijeljali u grupama, nad ovom jamom
jubokom 25 metara. Samo jedna osoba je uspjela preživjeti strijeljanja i o tome
obavjestiti svoje komšije, logoraš Ibrahim Ferhatović, koji je uspio prenjeti istinu o
egzekucijama nad jamom, ali je on naknadno u selu, ponovo uhapšen u raciji od strane
vojske i policije RS, i od tada mu se gubi svaki trag. Da je i ovaj zločin, kao i neki raniji
planski realizovan, potvrda su i dva tijela koja su u jami tokom istraživanja ovog zločina
od strane Instituta za traženje nestalih osoba u BiH nađena, da bi se naknadnom
naučnom analizom utvrdilo da su to skeletni ostaci iz perioda 2. Svjetskog rate
Očigledno, i ovdje nad jamom Hrastova Glavica, kao i na brojnim drugim mjestima
širom BiH, da su zločini ponovljeni na poznatim mjestima, na stari poznati način i sa
poznatim ulogama
Ovih dana, kada se usvajaju zakoni o civilnim žrtvama, i kada Savez obilježava brojna
mjesta egzekucija i logora širom Bosne i Hercegovine, treba da shvatimo da je krajnji
momenat da logoraši, kao prava marginalna kategorija, treba u cilju priznanja njihove
očigledne žrtve i u cilju očuvanja istine o BiH, napokon da dobiju priznanje u vidu Zakona
○ zaštiti žrtava ratne torture, koji će napokon iole obeštetiti i priznati njihovu žrtvu za
državu Bosnu i Hercegovinu, državu za sve one koji je iskreno osjećaju svojom jedinom
domovinom!
DA SE NE ZABORAVI - DA SE NE PONOVI!

Predsjednik
Saveza lọgoraša u Bosni i Hereegovini
prof.Seid Omerović, mt.ecc.

Prof.dr. Lavić: RS jeste nastala na genocidu, sigurno nije nastala seobom “ptica selica”.